Vakum Pompa ile Ameliyatsız Kalıcı Penis Büyütme

Kategori: Makaleler

Vakum Pompa ile Ameliyatsız Kalıcı Penis Büyütme

Özet

Tıbbi ve psikolojik literatürün incelenmesi erkekler arasındaki en yaygın sorunlardan birinin yetersiz penis boyu olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar penis boyunu konu alan tıbbi yayın sayısı oldukça düşüktür. Bu çalışmada Dr. Brian Richards tarafından İngiltere’de 7 erkek denek üzerinde yapılan çalışma tekrarlanmıştır. 7 denekte ortalama penis uzaması 0.67 inç (1.70 cm), ortalama penis çevresi genişlemesi ise 0.5 inç (1.27 cm) olarak gerçekleşmiştir. Bu teknik penis konusunda psikolojik olarak yetersiz hisseden bireyler için dikkate alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Penis büyütme

Giriş

Psikoloji literatüründe çoğu erkek için en büyük korkunun penis boyu olarak yetersiz olma olduğu dikkate alınsa da[1] penis boyu çok az konuşulmuştur. Son 46 yıl içerisinde tıp literatüründe sadece tek bir yazar penis boyunu dikkate almıştır. William Schonfeld 1942’de The Journal of Urology dergisinde “The normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity”[2] başlıklı makalesi ve 1948’de American Journal of Diseases of Children dergisinde “Primary and secondary sexual characteristics”[3] başlıklı makalesinde aynı veriyi sunmuştur. Kinsey çalışmaları sırasında 5,000’den fazla erkeğin penis boyunu ölçmüş olsa da bu sonuçları hiç yayınlamamıştır.[4] İstatistikleri en nihayetinde 1982’de Forum dergisinde yayınlanmıştır.[5] Masters ve Johnson da benzer şekilde, ölçüm aldıklarını teyit etmelerine rağmen, yayınlamamışlardır. Williams & Wilkins tarafından 1933 yılında yayınlanan Dickinson’un Human Sex Anatomy[6] kitabında ise beyaz erkeklerde erekte halde ortalama penis boyu 6.25 inç (15.88 cm) olarak bildirilmiştir. Dickinson çalışmasında 1 sıradışı durum olarak siyahi bir erkeğin 16 inçlik (40.64 cm) penisini not etmiştir. Forum’a göre Kinsey beyaz erkeklerde ortalama penis boyunu 6.14 inç (15.60 cm), siyahi erkeklerde ortalama penis boyunu 6.44 inç(16.36 cm) bulmuştur.

Ne yazık ki ortalama bir erkek bu gibi istatistiki bilgilere ulaşamaz. Hatta cinsel içerikli karikatürlerde ve pornografik yayınlarda 60 santimetrelik penisler tasvir edilmektedir.  Sanatsal içeriklerdeki bu abartma durumu ilkel ve medeni birçok kültürde binlerce yıldır devam eden bir olgudur. Çoğu pornografik film penis boyundaki en üst %1’lik dilimi temsil eden bireyleri istihdam etmektedir, bu yüzden de erkeklerin çoğunluğu ortalama ya da normal penis boyutlarından bihaberdir.

Popüler cinsel içerikli yayınlarda, okuyucuların sıklıkla talep ettikleri penis büyütme tekniklerine cevap olarak, yazarlar okuyucularına penis büyütmenin herhangi bir yolu olmadığını rutin olarak söylemektedir.

Son 20 yıl içerisinde depresyon ve/veya kronik acıdan yakınan birkaç hasta penis boyuna ilişkin yetersizlik endişelerini bize bildirmiştir. Bu şikayetler bizi başarılı penis büyütme tekniklerini bulmak adına literatür taraması yapmaya itmiştir. Britanyalı Dr. Brian Richards tarafından yazılmış The Penis[7] kitabında deneyindeki penis büyütmek için vakum pompası kullanımı ve buna eşlik eden masaj tekniklerine dair ayrıntıları vermiştir, ve 28 hasta ile gerçekleştirdiği deney sonucunda ortalama olarak 1 inç (2.54 cm) büyüme bildirmiştir. Çalışmasını tekrarlamaya giriştik.

Teknikler ve Sonuçlar

Popüler cinsel içerikli yayınlar penis büyütücü vakum pompa reklamları ile doludur. Sekiz değişik pompa modeli satın alınarak test edilmiştir. Bunlardan yalnızca bir tanesinin tutarlı biçimde penisi esnetecek emme gücünü üretebileceği tespit edildi.

Seçilen pompa, deney başlangıcı sırasında yaşları 23 ve 57 arasında değişen, 10 erkek gönüllüye dağıtılmıştır. Gönüllülerden 3 tanesi süreci fazla sıkıcı ve zahmetli bularak birkaç gün sonrasında devam etmemeyi talep etmiştir. Kalanların ise tekniklere makul ile mükemmel arasında derecelerde sadık kaldıkları belirlenmiştir.

Önerilen teknik 10 dakika boyunca yoğun esnetme mesajının ardından vakum pompasının en az 30 dakika boyunca kullanılması şeklindedir. Başlangıçta 2 ya da 3 dakika ile başlayan alışma süreci bir iki hafta içerisinde tam 30 dakikaya ulaşmıştır. Deneklere vakum pompasının 30 dakikalık kullanımı sırasında  verilen kasetteki canlandırma ve teyit egzersizlerini yapmaları önerilmiştir.

Penis pompasının kullanımı ile başlayan seviyenin 20 ve daha ileriki dakikalarında penis cildinde ciddi ödem gözlenmektedir. Penis çevresi dikkat çekici, yaklaşık 2.5 inç (6.35 cm) çapındaki pompa haznesini tamamen dolduracak, şekilde genişlemektedir. Bu ödem genellikle 24 ile 36 saat içerisinde kaybolmaktadır. Pompa kullanımı öncesinde esnetme egzersizleri yapılmadığında ciddi morluklar gözlemlenmiştir. Ölçümler Schonfeld’in makalesinde belirtilen şekilde yapılmıştır. Bu ölçümler erekte olmamış penis uzunluğunu ve hastanın erekte penisini kendisinin ölçüm değerlerini içermektedir. Gözlemlerimiz Schonfeld’i doğrulayarak bu iki ölçümün birebir aynı olduğunu ortaya koymuştur. 7 denekten 5 tanesi 16 haftalık doğru uygulama sürecini tamamlamıştır. 7 deneğin 2 tanesi sadece 8 haftayı tamamlamıştır. Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Penis büyüme verisi

Başlangıç Yaş Başlangıç Uzunluk Son Uzunluk Başlangıç Çevre Son Çevre
İnç Santimetre İnç Santimetre İnç Santimetre İnç Santimetre
26 6.25 15.88 6.90 17.53 4.75 12.07 5.25 13.34
32* 4.75 12.07 5.00 12.70 3.00 7.62 3.40 8.64
35 6.50 16.51 7.50 19.05 5.00 12.70 5.25 13.34
35* 7.50 19.05 7.90 20.07 5.00 12.70 5.40 13.72
43 6.25 15.88 7.00 17.78 4.25 10.80 5.00 12.70
53 7.75 19.69 8.50 21.59 5.25 13.34 5.90 14.99
57 5.50 13.97 6.40 16.26 4.00 10.16 4.50 11.43
Ortalama 6.36 16.15 7.03 17.86 4.40 11.18 4.95 12.57

Ortalama boy uzaması :

0.67 inç (1.70 cm) (%10.5 artış)

Ortalama çevre büyümesi :

0.55 inç (1.40 cm) (%11.4 artış)

Ortalama başlangıç hacmi :

9.8 inç küp (160.59 cm3)

Ortalama son hacim :

13.46 inç küp (220.57 cm3) (%27 artış)

* Bu bireyler çalışmaya sadece 8 hafta katılmışlardır, diğerleri 16 haftalık programı tamamlamışlardır.

Değerlendirme

Her ne kadar ortalama denek Dr. Biran Richards’ın çalışmasındaki kadar büyük sonuçlar elde edemese de, 2 deneğin 16 haftalık deney süresini tamamlamadığı hesaba katılırsa, denekler 16 hafta sonunda penis boyunda ortalama 0.67 inç uzama, penis çevresinde ortalama 0.6 inç genişleme ve penis hacminde %37 artış elde etmişlerdir. 16 haftalık programı uygulayacak olan çoğu erkek muhtemelen en az 0.75 inç uzama elde edecektir. Kinsey’in sonuçları tıp literatüründe yayınlanmamış olsa da 1982 yılında Forum Magazine dergisinde yayınlanmıştır (Tablo 2). Ortalama 6.14 inç altındaki erkeklerin elde edeceği 0.75 inçlik bir uzamanın bu erkeklerin çoğunu ortalama seviyenin üzerine çıkaracağı dikkate değerdir.

Tablo 2. Kinsey’e göre penis boyutunun nüfus yüzdeleri

Beyaz Siyahi
5 inçten (12.7 cm) kısa %3.2 0
5.5 inçten (13.97 cm) kısa %11.8 %5.1
6.0 içten (15.24 cm) kısa %30.5 %15.2
6 inç (15.24 cm) ya da daha kısa %54.4 %40.7
6.25 inçten (15.88 cm) kısa %54.5 %40.7
6.25 inç (15.88 cm) ya da daha kısa %63.2 %50.8
6.5 inçten (16.51 cm) kısa %63.2 %50.8
7.0 inçten (17.78 cm) kısa %83.2 %76.5
7.25 inç (18.42 cm) ya da daha kısa %94.5 %93.5
8 inçten (20.32 cm) kısa %98.4 %96.9
8 inç (20.32 cm) ya da daha kısa %99.4 %98.6
8.5 inçten (21.59 cm) kısa %99.7 %98.6
8 inçten (20.32 cm) daha uzun %0.8 %3.4
Ortalama 6.15 inç (15.62 cm) 6.44 inç (16.36 cm)
Kaydedilen en uzun 9 inç (22.86 cm) 10.5 inç (26.67 cm)

Forum Magazine dergisinin 1982 Ağustos sayısından uyarlanmıştır.

Tüm deneklerde kayda değer bir libido artışı ve pompa kullanımı sonrasında cinsel uyarım tespit edilmiştir. Psikoloji literatüründe geçmiş birkaç yılda iktidarsızlık tedavisinde vakum pompa kullanımı tartışıldığı düşünülürse bu durum birilerinin dikkatini çekecektir. “İktidarsızlık sebebi ne olursa olsun, bu gibi araçların 7 ile 10 dakika içerisinde yeterli kan akışını sağlayarak her zaman ereksiyona neden oldukları ve ereksiyonun normalden daha büyük olduğu”[8] gözlenmiştir.

En etkin bulduğumuz pompanın distribütörü ile yapılan telefon görüşmesinde, yetkili kişi şirketinin yılda 25 milyon adet vakum pompası sattığını belirtmiştir. 10 yıllık bir periyod göz önüne alınırsa Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her yaştan tüm erkeklerin en az 2 pompa alacağı anlamına gelecektir.

Her ne sebeple olursa olsun erkekler daha büyük bir penis arzulayabilir, bu makalede belirtilen teknik yardımı ile, söz konusu bireylerin penis boylarını 0.5 ile 1 inç arasında büyütme olasılıkları olduğunu varsaymak mantığa uygun olacaktır. Penis çevresi de genişlemektedir, ve muhtemelen, Dr. Brian Richardson’un kitabındaki yorumuna paralel olarak, penis çevresindeki büyüme uzunluktaki artışa kıyasla kadın partnerler açısından daha doyurucu olacaktır.

Deney sırasında 53, şu anda 63, yaşında olan denek başlangıçtaki büyümenin korunduğunu fark etmiştir. Deney sonrası takip edilen diğer iki denek ise büyümede devamlılığı bildirmişlerdir. Bu sebeple sonuçların kalıcı olduğu kabul edilebilir. Yöntem penis yetersizliği konusunda psikolojik kaygılara sahip olan hastalara önerilmektedir.

Referanslar

  1. Zilbergeld B. Male Sexuality. New York: Bantam Books, 1978
  2. Schonfeld WA. Beebe GW. Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. J Urol 1942; 48; 759-777
  3. Schonfield WA. Primary and secondary sexual characteristics. Am J Dis Child 1948; 65; 535-549
  4. Kinsey AC. Pomeroy WB, Martin CE. Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: WB Saunders Co, 1948
  5. Kinsey Ac. Kimsey samples of erect penis length. Forum Magazine 1982; August 1982, page 25
  6. Dickinson RL. Human Sex Anatomy. Baltimore: Williams & Wilkins Co. 1933
  7. Richards B. The Penis. Kent, England: Dipex Distributions, 1981
  8. Cooper AJ. Report at a conference on advances in psychiatric treatment. Clin Psych News 1986; 1: November 1986; Vol 12, #11, page 1

Not: Yukarıdaki makale The Journal of Neurologial and Orthopaedic Medicine and Surgery dergisinin 1995 tarihli 16. sayısında yayınlanmış olan Permanent Non-surgical Elongation of the Adult Penis başlıklı makaleden çevrilmiştir.